Media
Jonge vrouw helpt andere vrouw uit de auto
Tekst

LEVgroep

Één online platform met twaalf ingangen

  • Drupal CMS
  • Multi-domein (12 websites)
  • Centraal beheer
  • Koppeling met Hello's CRM
Tekst

Online platform verbindt 300.000 inwoners om voor elkaar te zorgen

LEVgroep is een welzijnsorganisatie met een heldere missie: samen met inwoners werken aan welzijn en onderlinge ondersteuning in de samenleving. In een tijd waarin de druk op de zorg toeneemt, rust de verantwoordelijkheid niet alleen op de schouders van zorginstellingen, maar ook op maatschappelijke partners, vrijwilligers, en de inwoners zelf. LEVgroep speelt hierin een cruciale rol door met hen gezamenlijk te werken aan een veerkrachtige gemeenschap. Het online platform is hierbij onmisbaar en draagt bij aan het creëren van een betrokken en ondersteunende omgeving voor alle inwoners. React Online is online partner van LEVgroep. 

Tekst

Leven En Verbinden

LEVgroep organiseert vanuit 11 aangesloten gemeenten de welzijn en zorg voor de inwoners van de opdrachtgevende gemeenten. De kernwaarden van LEVgroep zijn verbinden, vertrouwen, versterken en vernieuwen. 

React Online realiseerde voor een zeer diverse doelgroep het online platform dat een cruciale bijdrage levert aan de broodnodige verbinding die LEVgroep brengt. Van online strategie, tot ontwerp en implementatie met Drupal werden verzorgd. Het platform wordt actief doorontwikkeld. Door deze met het CRM te koppelen, kunnen kernactiviteiten geautomatiseerd worden aangemaakt. Zo kan LEVgroep snel campagnematig aan de slag en wordt er veel handwerk bespaard.

Media
LEVgroep koppelingen van thema's en diensten
Tekst

Zorgtekorten te lijf

We staan als samenleving voor een grote transitie. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven een beeld van de transitie die nodig is binnen zorg, wonen en welzijn. Samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en inwoners is noodzakelijk. Het uitgangspunt is dat ouderen zolang het kan thuis blijven wonen. LEVgroep staat in het hart van de buurt en speelt een belangrijke rol in deze transitie. Samen met maatschappelijke partners. Het sleutelwoord is samen. Diversiteit en inclusiviteit zijn voor LEVgroep heel belangrijk. Een digitaal toegankelijke website draagt daaraan bij.

Media
LEVgroep - Helmond - locaties en specialisten
Tekst

Online strategie

De doelgroepen van LEVgroep zijn zeer divers. Samen met stakeholders zijn de diverse doelgroepen in kaart gebracht, van management tot mensen in het veld. Daarmee zijn persona’s gemaakt met thema, interessegebied en geografische locatie. De online strategiekaart werd uitgewerkt volgens het model De internet Scorecard 2.0 van Geert-Jan Smits. Met dezelfde focusgroep is de scope bepaald met wensen en functionaliteiten voor het online platform. 

De modellering van het eindproduct hebben we gedaan op basis van het Jesse James Garrett model. Zo werden strategie, scope, structuur, User Experience en vormgeving tot in detail uitgewerkt. De deelresultaten zijn getoetst bij de diverse interne en externe stakeholders.

Tekst

Resultaat

Het resultaat is een online platform met twaalf ingangen: een hoofdingang levgroep.nl waar op thema en activiteit gezocht wordt en 11 ingangen per gemeente met een eigen presentatie. Het online platform biedt ook de mogelijkheid om een eigen identiteit mee te geven. 

De decentrale redactie kan content snel en eenvoudig binnen eigen thema’s en domeinen aanpassen en toevoegen. De redactie beschikt over een vlog en kan dynamische webformulieren aanmaken. 

Media
LEVgroep - Wijzer Oirschot website agenda
Tekst

API koppeling met het CRM van Hello’s

Het platform werd via een JSON API gekoppeld met het CRM van Hello’s. LEVgroep kan zo campagnes, evenementen en intiatieven lanceren voor zo’n 150.000 inwoners die centraal kunnen worden beheerd op opgevolgd. De actieve koppeling is in twee richtingen, tussen het CMS en het CRM, waarbij content vanuit het CMS kan worden verrijkt met informatie en call-to-actions. 

Informatie over campagnes en activiteiten wordt daarbij uit het CRM opgehaald waarna er automatisch in Drupal formulieren van worden gemaakt. Deze formulieren kunnen door de redactie worden verrijkt en worden ingezet. Alle data wordt in het CRM opgeslagen. De mantelzorgwaardering die recent van start ging, kreeg op deze manier in enkele dagen duizenden aanvragen. Die zouden vroeger allemaal handmatig zijn verwerkt. Dit bespaart de organisatie honderden uren per jaar.

Linker kolom

De kracht van Open Source 

LEVgroep maakt gebruik van het Open Source Digital Experience Platform (DXP) Drupal. 

Rechter kolom

Dit bespaart licentiekosten en geeft via React Online toegang tot ondersteuning van tienduizenden experts die wereldwijd elke dag aan Drupal ontwikkelen: Doordat de technologie open is, is voor vrijwel elk probleem al eens door iemand een oplossing gemaakt. Drupal staat bekend om de goed georganiseerde informatiebeveiliging en de uitgebreide mogelijkheden om met andere systemen te koppelen (API-first). Het is out-of-the-box geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO) en digitaal toegankelijk (WCAG). LEVgroep is verzekerd van het behoudt van eigendom over data en content met Drupal. 

Tekst

Meer weten?

React Online is online partner van LEVgroep en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van het online platform. Wij adviseren proactief over de technische staat en de mogelijkheden voor het optimaliseren.

 

www.levgroep.nl

Media
LEVgroep website presentatie
Heb je een uitdaging in het bereiken van diverse online doelgroepen?

Wil je kosten besparen en beschikking houden over je eigen gegevens? Laat het ons weten en we vertellen vertellen je graag hoe we daarbij kunnen helpen!

Maak een afspraak bij React Online