Media
Close up van twee handen die op een laptop typen.
Tekst

Digitale wet- en regelgeving in 2024

 

Door: Imre Gmelig Meijling

Op: 16 februari 2024

Leestijd: 4 minuten

Foto: Thomas Lefebvre (Unsplash)

Tekst

Als het gaat om digitale toepassingen dan zijn er verschillende wetten waar organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Wetten veranderen en er komen jaarlijks wetten bij. We krijgen vaak de vraag om hierbij te adviseren.  Het is belangrijk om op de hoogte te blijven waar je met je online platform aan moet voldoen. In dit artikel zetten we de actuele wetten en richtlijnen op een rijtje.  

Als je een website, app of digitale toepassing laat maken dan moet je daarmee voldoen aan wet- en regelgeving. Het naleven van wet- en regelgeving ligt primair bij de eigenaar van digitale toepassingen. Ook leveranciers moeten aan regels voldoen. Er wordt ook op gehandhaafd. Nu is het niet zo dat bij de minste of geringste overtreding een boete op de kantoormat valt, maar soms gebeurt het wel. De wet is er om te zorgen dat we ons allemaal aan dezelfde afspraken houden.  

Tekst

Actuele wetten voor digitale toepassingen 

Als jij of jouw organisatie een digitale toepassing hebt, zoals een website, app of online platform, dan gelden in Nederland primair de volgende wetten en regels.  

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Reguleert de verwerking van persoonsgegevens en privacybescherming. 
  • Telecommunicatiewet en de Cookiewet: Reguleert digitale communicatie. De Cookiewet is onderdeel van de Telecommunicatiewet en regelt specifiek het gebruik van cookies.  
  • Auteursrecht en Intellectueel eigendomsrecht: Belangrijk voor content die je maakt en de software waar je gebruik van maakt. 
  • Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA): Een tweeluik aan Europese wetten bedoeld om de macht van met name grote techbedrijven te reguleren en de transparantie en verantwoordelijkheid van aanbieders te vergroten.  
  • Wet Digitale Overheid: Ziet toe op betrouwbare digitale dienstverlening door de overheid en kan indirect effect hebben op organisaties die diensten aan de overheid leveren. 
  • Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen: Stelt eisen aan de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. 
Tekst

AVG 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt toegepast om de privacy van burgers te beschermen door regels op te stellen over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Regels voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke informatie. Daarbij moeten organisaties duidelijk toestemming vragen voor ze persoonsgegevens mogen verwerken. Dat moet vrijwillig, specifiek en ondubbelzinnig. Daarnaast moeten mensen het recht op inzage hebben en het recht om de gegevens te laten verwijderen. Als er een datalek is, dan zijn organisaties in Nederland verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

De AVG geldt in de gehele EU en is ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht.  

Er zijn verschillende gradaties van persoonsgegevens en de maatregelen die je moet nemen om ze te beschermen. Voor medische gegevens gelden doorgaans strengere maatregelen. Maar ook IP-nummers van bezoekers op een website zijn persoonsgegevens. Een website draait vaak bij een externe leverancier die op zijn beurt tot die gegevens toegang heeft (verwerkt). Welke gegevens jouw leveranciers verwerken en hoe die zijn beschermd moet je vastleggen in een verwerkersovereenkomst met je leverancier.  

Als digitaal bureau zijn wij verwerker van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Als opdrachtgever ben je verwerkerverantwoordelijke. Je bent wettelijk verplicht om in een verwerkersovereenkomst met je leveranciers vastleggen welke gegevens worden verwerkt met daarbij de maatregelen hoe deze worden beschermd. 

Tekst

Cookiewet

De Cookiewet is een hoofdstuk uit de Telecommunicatiewet. De wet regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op internet. Cookies zijn kleine bestandjes die door websites op apparaten van bezoekers geplaatst worden om informatie over het gebruik te verzamelen. De wet moet de privacy van internetgebruikers beschermen en hen controle geven over persoonlijke gegevens die door websites verzameld kunnen worden.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies (noodzakelijk voor het functioneren van de website), analytische cookies (voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website, waarbij de impact op de privacy beperkt moet zijn) en tracking cookies (die individueel gedrag volgen en profielen kunnen opbouwen voor gerichte reclame). Voor de laatste categorie is expliciete toestemming vereist.

CTA: Als redacteur kun je steeds nieuwe content toevoegen. Wanneer je dat doet, kun je zonder het wellicht te beseffen een ander soort cookie toevoegen. Dat betekent dat je dit opnieuw moet melden en om toestemming moet vragen. Om dat af te vangen gebruiken we Cookiebot. Die regelt de afhandeling en toestemming van cookies op een elegante manier en controleert op nieuwe cookies.  

Tekst

Auteurswet en intellectueel eigendomsrecht 

Het intellectueel eigendomsrecht is een juridisch gebied dat voortdurend evolueert, mede door de ontwikkelingen op het gebied van technologie en internationale handel. 

In Nederland worden het auteursrecht en de andere vormen van intellectueel eigendomsrecht door een aantal wetten geregeld. De belangrijkste is de Auteurswet die de rechten van auteurs met betrekking tot eigen werk beschermd. De Auteurswet is gebaseerd op Europese richtlijnen en internationale verdragen. 

Het auteursrecht ontstaat automatisch bij het creëren van het werk, zonder dat daarvoor registratie of een andere formaliteit nodig is. Het vastleggen van een merk of patent valt daar niet onder, hiervoor is aanvullende wetgeving zoals de Octrooiwet.  

Als jouw online platform, app of website tekst of beelden bevat die je niet zelf hebt gemaakt, dan moet je de Auteurswet in acht nemen. Dit geldt ook voor lettertypes of aanpalende technologie waar je misschien onbewust gebruik van maakt. Het gebruik van andermans werk kan zorgen voor vervelende boetes of een rechtzaak. Zorg dus dat je het intellectueel eigendom van je digitale toepassing goed afdekt. 

Linker kolom

Voldoe ik aan de wet?

Voldoet jouw online platform aan de AVG? En zijn cookies goed geregeld? Wij adviseren je graag over de juiste toepassing van de wet op websites, apps en digitale toepassingen. 

Neem contact op

Tekst

Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA)

De Digital Services Act en de Digital Markets Act zijn twee wetten die door Europa geïntroduceerd om de macht van grote techbedrijven te reguleren. De Digital Services Act richt zich op het reguleren van online platformen, zoals sociale media, online marktplaatsen en andere digitale diensten die goederen, diensten of content aan consumenten in de EU aanbieden. Online marktplaatsen, social media, platformen voor het delen van content, appwinkels en online reisplatformen vallen hieronder. Voor grote platformen geldt deze wet sinds 25 augustus 2023. Vanaf 17 februari 2024 treedt is de wet volledig van kracht.  

De Digital Markers Act heeft als doel om de concurrentie op verschillende digitale markten te bevorderen. Techgiganten zoals Apple en Google mogen straks hun eigen diensten niet langer voortrekken op hun eigen platformen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Whatsapp en andere spraak- en videotools ook met andere tools moeten kunnen communiceren Vanaf 6 maart 2024 gaat deze wet in.   

Tekst

Wet Digitale Overheid (WDO)

De Wet Digitale Overheid (WDO) in Nederland is een wet die tot doel heeft de digitale dienstverlening door de overheid te verbeteren en te zorgen voor betrouwbare digitale communicatie tussen burgers, bedrijven en de overheid. De wet richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid, het gebruikersgemak en de veiligheid van digitale overheidsdiensten. Een belangrijk onderdeel van de Wet Digitale Overheid is het vaststellen van standaarden voor digitale toegankelijkheid en het gebruik van betrouwbare identificatiemethoden voor het inloggen bij overheidsdiensten online, zoals DigiD. 

De WDO bevat eisen aan de beveiliging en het beheer van digitale systemen en diensten om de privacy van burgers te beschermen en datalekken te voorkomen. 

CTA: De WDO een wet die de overheid aan zichzelf heeft opgelegd. Maar als je als organisatie met de overheid te maken hebt, dan kun je ook (deels) onder de wetgeving komen te vallen. Zo is een gemeente verantwoordelijk voor de energievoorzieningen van burgers die door commerciële bedrijven worden geleverd. In dat geval kun je als energiemaatschappij te maken hebben met de Wet Digitale Overheid.  

Werk je met (semi)overheid of behoort jouw organisatie tot deze groep? En wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op

Tekst

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) 

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) verplicht aanbieders van essentiële diensten maatregelen te nemen om hun ICT te beveiligen tegen incidenten (zorgplicht). Het doel is om de gevolgen van cyberincidenten bij die groep te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Onder meer energiebedrijven, gezondheidszorg en vervoersbedrijven moeten aan deze wet voldoen.  

De wet geldt ook voor rijksoverheid en voor aanbieders van digitale diensten (ADD’s). En die is heel breed geformuleerd. In principe alle vormen computing resources over het internet vallen onder de Wbni.  

De Wbni boogt een hoger niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, verbeteren van samenwerking en delen van informatie tussen bedrijven op het gebied van cyberveiligheid en een meldplicht bij incidenten.  

Als je als organisatie een digitale toepassing hebt of aanbiedt, dan is deze meestal verbonden met het internet. Los van welke gegevens je verwerkt, je bent al snel verplicht technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van je toepassing én de infrastructuur waar deze gebruik van maakt afdoende te beschermen.  

Tekst

Security en Privacy by Design voor Bosman

Het zorgplatform van Bosman is met Security en Privacy by Design principes ontwikkeld en voldoet aan alle richtlijnen van de OWASP top 10. 

Lees meer

Media
Kind lacht met skatebord op zijn schouders
Tekst

Specifieke wetgeving

Dit zijn de meest voorkomende wetten waar we mee te maken hebben als het gaat om digitale toepassingen in Nederland. Er zijn nog een aantal specifieke wetten waaronder de Single Digital Gateway voor één Europees digitaal loket en eIDAS met regels voor DidiD en E-herkenning.  

De volledige lijst met wetten die gelden in Nederland en in Europa vind je hier

Tekst

Richtlijnen en toekomstige wetten 

Richtlijnen zijn regels die nog niet verplicht zijn maar mogelijk verplicht worden. Sommigen zijn nog in de maak. Zodra ze omgezet zijn in een wet moet je eraan voldoen. Een wet heet officieel dan een verordening. Wij adviseren organisaties om niet te wachten en nu al rekening te houden met deze richtlijnen als deze van toepassing zijn.  

De volgende richtlijnen zijn in veel gevallen relevant: 

  • European Accessibility Act: zorgt ervoor dat digitale producten en diensten, zoals websites en online platformen toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Voor de overheid is dit al verplicht. Meer over digitale toegankelijkheid en de toekomstige wet lees je hier. 
  • ePrivacy Richtlijn en de ePrivacy Verordening: De Europese wet die gaat over privacy van elektronische communicatie, waaronder cookies. De Nederlandse Cookiewet is hier al op voorbereid.  
  • NIS-richtlijn (Netwerk- en Informatiesystemen): Betreft de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en geldt voor dezelfde soort bedrijven als de Wbni. De nieuwe NSI2-richtlijn komt eraan.  
  • AI Act: Nieuwe wetgeving gericht op de ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI) en moet de veiligheid en de rechten van mensen gaan beschermen. 

Linker kolom

Welke richtlijnen moet ik toepassen?

Het loont de moeite om tijdig op de hoogte te zijn van wat toekomstige wetgeving kan betekenen voor jouw digitale toepassing. In veel gevallen kun je al rekening houden met richtlijnen en dat levert voordelen op. Zo kan het tijdig toepassen van digitale toegankelijkheid (European Accessibility Act) kosten besparen en levert je ook een betere Google score (SEO).  

Meer weten over richtlijnen en nieuwe wetgeving? Neem contact op. 

 

Tekst

Experts in informatiebeveiliging

Bij React Online bedenken, ontwerpen en ontwikkelen we grensverleggende digitale oplossingen die het leven van mensen makkelijker maken. Wij volgende het laatste nieuws op het gebied van wet- en regelgeving en adviseren over de impact op websites. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de ICT beveilingsrichtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum en de OWASP Top 10 zijn bekende standaarden als het gaat om informatiebeveiliging. Als je één of meerdere van deze aanhoudt, weet je zeker dat er aandacht wordt besteed aan de beveiliging van je digitale toepassing. Daarnaast zorgt ons Advanced Security Platform zorgt voor adequate bescherming tegen bedreigingen voor je online platform. 

Voldoe jij aan de wet in 2024?

Neem contact op met Imre en hij kijkt graag met je mee.

Imre Gmelig Meijling - React Online