Weekblad voor Deurne case React online

www.weekbladvoordeurne.nl

DAS Publishers is uitgever van een viertal weekbladen. Het Weekblad voor Deurne, Peelbelang, 't Contact Someren en Middenstandsbelangen. De bladen hebben samen een oplage van 80.000. Met een leesdichtheid van 90% zijn ze onmisbaar in de gemeenten Deurne, Asten, Someren, Geldrop en Nuenen. Door de websites is de nieuwsfrequentie van wekelijks veranderd naar dagelijks en leest een grote doelgroep inmiddels de berichten online.

React online begeleidde de weekbladen bij de digitale transitie en ontwikkelde de Drupal multi-websites met koppeling naar redactioneel software NEO en Redafact voor een eenvoudige workflow.

De vraag

De weekbladen waren toe aan een digitale transitie en een juiste verhouding tussen de offline kranten en online media. Ook de lokale en wekelijkse berichtgeving moest nog de juiste balans krijgen.

Weekblad voor Deurne en Peelbeland

het-contact-someren-homepage.jpg

De oplossing

React online adviseerde bij de digitale transitie en ontwikkelde de vier lokale websites en een koppeling naar redactionele software Redafact van AdFactory en later NEO van Penthion. Met extra aandacht voor mobiel en tablet zorgden we er tevens voor dat de artikelen optimaal te lezen zijn, op welk apparaat en waar ter wereld ook!

Hét resultaat

Door de koppeling met de redactionele software hoeven artikelen maar één keer opgemaakt te worden voor zowel papieren als online media. De redactie geeft via de software aan welke publicatiekanalen per artikel gekozen worden en wanneer deze vrijgegeven mogen worden. Door een mix van online, social media en verspreiding van de krant is een zeer dynamische moderne uitgeverij ontstaan.

Bekijk website

weekblad-voor-deurne-homepage.jpg