Rabobank Clubkas Campagne case React online

Alles uit de kas voor Rabobank Nederland

De creatieve oorsprong van de succesvolle Clubkas Campagne van de Rabobank. Weet je waar die ligt? In Deurne. React online is één van de founders. Met 80 banken, 30.000 clubs en bijna een miljoen stemmers verder in 2018 en 2019, zijn wij trots dat we hieraan bijgedragen hebben.

De vraag

In 2008, een tijd waarin het aantal fusies van bankfilialen toenam, zocht Rabobank Nederland naar een manier om hun leden op een positieve manier te betrekken bij de Rabobank ‘in de buurt’. Dit uitdagende vraagstuk werd neergelegd bij een aantal partners, waaronder wij. Jean-Paul Vosmeer: 

Wij hebben aan de wieg gestaan van deze landelijk bekende campagne.

 

Rabobank Clubkas Campagne

Amada Miyachi Europe applications

Ons antwoord

Zo’n 11 jaar geledenbedachten we het mechanisme achter deze online gedreven campagne. Elke Rabobank kan deelnemen en stelt een deel van haar corporate dividend beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in de eigen regio. Deze kunnen zich aanmelden om mee te doen. Leden van de Rabobank mogen vervolgens stemmen op hun favoriete clubs. Naar rato van het aantal stemmen wordt het sponsorbedrag over de verenigingen en stichtingen verdeeld. 

Brede expertise 

Wij tekenden voor de creatieve en technische vertaling van dit idee naar online. Alle tools die voor deze campagne nodig waren, zijn door ons bedacht en ontwikkeld. Zowel voor banken, verenigingen/stichtingen als voor de stemgerechtigde leden van de Rabobank. 

Deze opdracht was ons op het lijf geschreven. Met name omdat het hier om veel meer ging dan alleen het realiseren van een online oplossing. Jean-Paul Vosmeer:

React online is veel meer dan een webbouwer. Onze expertise op het gebied van strategie, conceptontwikkeling, online marketing en automatisering konden we voor deze case in de volle breedte benutten.

Online tools

Je hebt online natuurlijk het een en ander nodig om de drie doelgroepen een laagdrempelige toegang te geven tot de Clubkas Campagne. We ontwikkelden o.a. de stemmodules voor leden en inschrijftools waarmee verenigingen en stichtingen zich eenvoudig kunnen aanmelden. Vanwege de schaalgrootte moet je dan ook goed nadenken over een soepele en snelle afhandeling van veel gelijktijdige online bezoeken. Het zijn van die klussen waar onze online specialisten zich maar wat graag in vastbijten. 

Het resultaat

We strooiden in het begin al met een aantal cijfers. En die zijn ronduit indrukwekkend. Sinds de start in 2008 hebben bijna 80 banken de Clubkas Campagne uitgerold in hun regio. In totaal werden er miljoenen euro’s aan sponsorgeld verdeeld over ca. 30.000 verenigingen en stichtingen. Dat gebeurde dankzij de stemmen van bijna meer dan een miljoen Rabobank-leden. Deze campagne begon in Deurne en is uitgegroeid tot een landelijk succes.

 

Rabobank Clubkas Campagne door React online

Ook een online campagne opzetten?

Wij helpen je.