Tekst

Card Sorting 

Card Sorting is een User Experience Design techniek om samen met een kleine/focus groep de kennis en inhoud van een organisatie om te zetten naar een logisch werkende informatiestructuur voor de organisatie, voor bezoekers en voor zoekmachines.

Content gedreven websites groeien en veranderen van focus. Content en soms hele websites worden samengevoegd. Soms is content niet meer relevant of is het beheer te complex geworden. Een Card Sorting werksessie is een hands-on aanpak waarbij alle content tastbaar wordt en daardoor veel beter tot de verbeelding spreekt. React Online analyseert de huidige situatie, exporteert alle content naar Cards en begeleidt de sessie met de focus groep. 

Tekst

Behoud van content

Reeds ontwikkelde content is vaak met veel inspanning tot stand gekomen en heeft daardoor een bepaalde waarde op de website gekregen. Het wordt door zoekmachines geïndexeerd en door de doelgroep geconverteerd. Het is dan ook belangrijk om zorgzaam met deze waardevolle content om te gaan tijden de werksessie.

Media
Card sorting sessie
Tekst

Reverse Card Sorting

Wanneer we content gaan herschikken naar een nieuwe logische structuur maken we gebruik van de reverse Card Sorting methode. Hierbij kijken we naar:

  • Betere vindbaarheid van de content en website (SEO)
  • Logischere structuur en groepering van informatie
  • Duidelijke paden en flow van bezoekers
  • Focus op de juiste elementen
  • Vereenvoudiging in het vinden van de juiste informatie en het beheer door content redacteurs

Zo geven we antwoord op de vragen Welke content blijft? Wat kunnen we samenvoegen? Wat laten we vervallen?

Media
Reverse Card Sorting
Tekst

Voorbereiding klant

Het is belangrijk om met de juiste personen aan tafel te zitten bij dergelijke sessies. De Product Owner, de marketing communicatie adviseur en de content redacteur zijn de aangewezen personen die als focus groep deelnemen aan de Card Sorting werksessie. Zij beschikken over strategische kennis en gestelde doelen. Door de focus groep klein te houden kunnen we op een effectieve wijze de Card Sorting sessie laten verlopen en beperken we discussie.

Zijn er meerdere personen betrokken bij de strategie van de website dan is het verstandig om eerst de organisatie in te gaan om de (nieuwe) doelen, wensen en eisen op te halen. Deze kunnen vervolgens als leidraad worden meegenomen tijdens de sessie.

 

Wanneer van is een Card Sorting sessie van toepassing?

  • Bij het herstructureren van content
  • Samenvoegen van diverse websites of domeinen
  • Vereenvoudigen van de website
  • Nieuwe focus of nieuwe doelgroep(en)
Tekst

Wie gingen je voor?

Met deze mooie merken werken we samen aan online resultaat. 

Bekijk ons werk

Linker kolom
Rechter kolom
Ook behoeft aan een verbetering van de websitestructuur?

Neem contact op en we vertellen je vrijblijvend graag meer!

Imre Gmelig Meijling - CEO React Online